028. 6291 6601   -   0909 320 005

Ly lọc trà inox

322,000 đ
322,000 đ
322,000 đ
352,000 đ
352,000 đ
352,000 đ
332,000 đ
332,000 đ
332,000 đ
352,000 đ

Ly lọc trà thông minh

275,000 đ
325,000 đ

Ly lọc trà thủy tinh

282,000 đ
332,000 đ
332,000 đ
282,000 đ
332,000 đ
362,000 đ
362,000 đ
362,000 đ
412,000 đ
412,000 đ
382,000 đ
382,000 đ
342,000 đ
342,000 đ