028. 6291 6601   -   0909 320 005

Bộ bình trà

753,000 đ
923,000 đ
753,000 đ
933,000 đ
653,000 đ
863,000 đ
bình trà đạo
Sale
876,000 đ 738,000 đ
ấm trà tử sa
Sale
876,000 đ 738,000 đ
ấm trà tử sa
Sale
896,000 đ 838,000 đ
bình trà đạo
Sale
986,000 đ 968,000 đ
534,000 đ
bình trà thủy tinh
Sale
1,380,000 đ 1,080,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
1,080,000 đ 880,000 đ
bộ bình trà thủy tinh samadoyo
Sale
1,580,000 đ 1,130,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
1,060,000 đ 838,000 đ
Sale
1,090,000 đ 883,000 đ
Sale
2,380,000 đ 1,860,000 đ

Hộp quà ly và trà

582,000 đ
522,000 đ
582,000 đ
502,000 đ
502,000 đ
502,000 đ
612,000 đ
552,000 đ
612,000 đ
532,000 đ
532,000 đ
532,000 đ

Hộp quà ấm và trà

583,000 đ
613,000 đ

Hộp quà bình di động và trà

792,000 đ
822,000 đ
842,000 đ
872,000 đ
852,000 đ
882,000 đ
902,000 đ
932,000 đ