028. 6291 6601   -   0909 320 005

Bộ bình trà

bộ ấm trà
Sale
793,000 đ 662,000 đ
bộ bình trà
Sale
963,000 đ 807,000 đ
753,000 đ
bộ ấm trà
Sale
973,000 đ 797,000 đ
bộ bình trà
Sale
673,000 đ 565,000 đ
bộ bình trà
Sale
923,000 đ 739,000 đ
bình trà đạo
Sale
923,000 đ 759,000 đ
ấm trà tử sa
Sale
923,000 đ 759,000 đ
ấm trà tử sa
Sale
943,000 đ 807,000 đ
bình trà đạo
Sale
983,000 đ 933,000 đ
534,000 đ
bình trà thủy tinh
Sale
1,380,000 đ 1,051,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
1,080,000 đ 904,000 đ
bộ bình trà thủy tinh samadoyo
Sale
1,580,000 đ 1,148,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
1,100,000 đ 865,000 đ
Sale
1,090,000 đ 914,000 đ
Sale
2,680,000 đ 2,309,000 đ

Hộp quà ly và trà

bộ quà tặng
Sale
707,000 đ 557,000 đ
bộ quà tặng
Sale
647,000 đ 528,000 đ
Sale
677,000 đ 557,000 đ
bộ quà tặng
Sale
597,000 đ 479,000 đ
bộ quà tặng
Sale
597,000 đ 479,000 đ
502,000 đ
bộ quà tặng
Sale
717,000 đ 567,000 đ
bộ quà tặng
Sale
657,000 đ 538,000 đ
bộ quà tặng
Sale
687,000 đ 567,000 đ
bộ quà tặng
Sale
607,000 đ 489,000 đ
bộ quà tặng
Sale
607,000 đ 489,000 đ
532,000 đ

Hộp quà ấm và trà

bộ quà tặng
Sale
708,000 đ 566,000 đ
bộ quà tặng
Sale
718,000 đ 576,000 đ

Hộp quà bình di động và trà

bộ quà tặng
Sale
858,000 đ 648,000 đ
bộ quà tặng
Sale
868,000 đ 723,000 đ
bộ quà tặng
Sale
918,000 đ 760,000 đ
bộ quà tặng
Sale
928,000 đ 770,000 đ
bộ quà tặng
Sale
928,000 đ 741,000 đ
bộ quà tặng
Sale
938,000 đ 751,000 đ
bộ quà tặng
Sale
998,000 đ 819,000 đ
bộ quà tặng
Sale
1,008,000 đ 819,000 đ