028. 6291 6601   -   0909 320 005

BỘ ẤM TRÀ ĐỘC ĐÁO

bình trà thủy tinh
Sale
1,380,000 đ 1,051,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
1,080,000 đ 904,000 đ
bộ bình trà thủy tinh samadoyo
Sale
1,580,000 đ 1,148,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
1,100,000 đ 865,000 đ
Sale
1,090,000 đ 914,000 đ
Sale
2,680,000 đ 2,309,000 đ

Bình lọc trà cao cấp

Sale
613,000 đ 536,000 đ
Sale
613,000 đ 536,000 đ
Sale
653,000 đ 584,000 đ
Sale
653,000 đ 584,000 đ
Sale
703,000 đ 614,000 đ
Sale
703,000 đ 614,000 đ
Sale
703,000 đ 614,000 đ
Sale
753,000 đ 663,000 đ
Sale
753,000 đ 663,000 đ
Sale
753,000 đ 663,000 đ

Tách trà - Tống trà

tách trà thủy tinh
Sale
141,000 đ 120,000 đ
tách trà thủy tinh
Sale
121,000 đ 108,000 đ
tách trà thủy tinh
Sale
131,000 đ 117,000 đ
tách trà thủy tinh
Sale
141,000 đ 117,000 đ
Sale
423,000 đ 351,000 đ
tách trà thủy tinh
Sale
191,000 đ 156,000 đ
tách cafe
Sale
181,000 đ 166,000 đ
tách cafe
Sale
381,000 đ 311,000 đ
tống trà
Sale
113,000 đ 110,000 đ
tống trà
Sale
143,000 đ 129,000 đ
tống trà
Sale
163,000 đ 148,000 đ
tống trà
Sale
133,000 đ 129,000 đ
tống trà
Sale
163,000 đ 148,000 đ
tống trà
Sale
163,000 đ 148,000 đ
Sale
213,000 đ 190,000 đ
Sale
213,000 đ 190,000 đ
Sale
213,000 đ 190,000 đ
tống trà thủy tinh
Sale
283,000 đ 236,000 đ
256,000 đ
256,000 đ
tống trà thủy tinh samadoyo
Sale
236,000 đ 219,000 đ
tống trà thủy tinh
Sale
256,000 đ 238,000 đ
Sale
256,000 đ 238,000 đ

Bình lọc trà thông minh

Sale
693,000 đ 594,000 đ
Sale
743,000 đ 642,000 đ
bình trà thủy tinh
Sale
363,000 đ 284,000 đ
bình trà
Sale
423,000 đ 322,000 đ
ấm trà
Sale
463,000 đ 381,000 đ
Sale
423,000 đ 351,000 đ
bình trà thủy tinh
Sale
473,000 đ 341,000 đ
bình lọc trà
Sale
523,000 đ 409,000 đ
ấm trà thủy tinh
Sale
513,000 đ 400,000 đ

Bình lọc trà inox

Sale
613,000 đ 536,000 đ
Sale
613,000 đ 536,000 đ
Sale
653,000 đ 584,000 đ
Sale
653,000 đ 584,000 đ
bình trà đạo
Sale
393,000 đ 293,000 đ
bình trà thủy tinh
Sale
383,000 đ 303,000 đ
bình trà
Sale
443,000 đ 341,000 đ
Sale
493,000 đ 380,000 đ
ấm trà
Sale
553,000 đ 448,000 đ
Sale
443,000 đ 361,000 đ
Sale
443,000 đ 341,000 đ
bình lọc trà
Sale
563,000 đ 507,000 đ
ấm lọc trà
Sale
563,000 đ 478,000 đ
Sale
673,000 đ 565,000 đ
bình trà thủy tinh
Sale
623,000 đ 555,000 đ
bộ bình trà
Sale
673,000 đ 565,000 đ
bộ bình trà
Sale
923,000 đ 739,000 đ

Bình lọc trà hoa

Sale
413,000 đ 351,000 đ
Sale
413,000 đ 351,000 đ
bình trà thủy tinh
Sale
513,000 đ 468,000 đ
Sale
513,000 đ 468,000 đ
bình lọc trà
Sale
593,000 đ 546,000 đ
bình trà thủy tinh
Sale
563,000 đ 468,000 đ
bình trà thủy tinh
Sale
633,000 đ 526,000 đ
533,000 đ
ấm trà
Sale
623,000 đ 516,000 đ
Sale
693,000 đ 594,000 đ
Sale
743,000 đ 642,000 đ
Sale
703,000 đ 614,000 đ
Sale
703,000 đ 614,000 đ
Sale
703,000 đ 614,000 đ
bộ ấm trà
Sale
793,000 đ 662,000 đ
Sale
753,000 đ 663,000 đ
bộ bình trà
Sale
963,000 đ 807,000 đ
Sale
753,000 đ 663,000 đ
753,000 đ
Sale
753,000 đ 663,000 đ
bộ ấm trà
Sale
973,000 đ 797,000 đ

Trà đạo

bình trà đạo
Sale
423,000 đ 371,000 đ
ấm trà tử sa
Sale
423,000 đ 380,000 đ
ấm trà tử sa
Sale
432,000 đ 380,000 đ
bình trà đạo
Sale
463,000 đ 409,000 đ
Sale
463,000 đ 409,000 đ
bình trà đạo
Sale
923,000 đ 759,000 đ
ấm trà tử sa
Sale
923,000 đ 759,000 đ
ấm trà tử sa
Sale
943,000 đ 807,000 đ
bình trà đạo
Sale
983,000 đ 933,000 đ
534,000 đ

Combo bình - tách 600mL

bộ bình trà thủy tinh
Sale
684,000 đ 576,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
704,000 đ 585,000 đ
604,000 đ
624,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
915,000 đ 760,000 đ
bộ ấm trà
Sale
793,000 đ 662,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
905,000 đ 750,000 đ
753,000 đ
bộ bình trà
Sale
673,000 đ 565,000 đ

Combo bình - tách 900mL

bộ bình trà thủy tinh
Sale
754,000 đ 634,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
774,000 đ 643,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
744,000 đ 624,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
764,000 đ 633,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
644,000 đ 585,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
875,000 đ 742,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
915,000 đ 760,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
865,000 đ 732,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
905,000 đ 750,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
775,000 đ 702,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
795,000 đ 702,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
855,000 đ 780,000 đ
Sale
815,000 đ 682,000 đ
Sale
797,000 đ 741,000 đ
Sale
825,000 đ 712,000 đ
Sale
845,000 đ 712,000 đ
bộ bình lọc trà thủy tinh
Sale
1,056,000 đ 877,000 đ
bộ bình trà
Sale
963,000 đ 807,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
1,046,000 đ 867,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
906,000 đ 819,000 đ
bộ ấm trà
Sale
973,000 đ 797,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
936,000 đ 819,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
944,000 đ 897,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
956,000 đ 858,000 đ
BỘ BÌNH TRÀ THỦY TINH
Sale
956,000 đ 829,000 đ
bộ bình trà thủy tinh
Sale
986,000 đ 829,000 đ
bộ bình trà
Sale
923,000 đ 739,000 đ