028. 6291 6601   -   0909 320 005

Lọ thủy tinh

Khay trà

253,000 đ
353,000 đ
453,000 đ
1,310,000 đ
1,410,000 đ
1,010,000 đ
1,110,000 đ

Tống trà

113,000 đ
133,000 đ
153,000 đ
133,000 đ
153,000 đ
153,000 đ
226,000 đ
246,000 đ
236,000 đ
246,000 đ
256,000 đ
256,000 đ
213,000 đ
213,000 đ
213,000 đ

Lưới lọc

226,000 đ
246,000 đ
236,000 đ
246,000 đ
256,000 đ
256,000 đ
256,000 đ

Bếp Hâm Nến

Sale
382,000 đ 322,000 đ
Sale
262,000 đ 232,000 đ
Sale
252,000 đ 212,000 đ
đế nến hâm nóng samadoy
Sale
231,000 đ 182,000 đ

Bếp điện

đế hâm nóng samadoyo
Sale
452,000 đ 382,000 đ
đế hâm nóng samadoyo
Sale
452,000 đ 382,000 đ