028. 6291 6601   -   0909 320 005

Lọ thủy tinh

lọ thủy tinh
Sale
171,000 đ 108,000 đ
hũ thủy tinh
Sale
191,000 đ 127,000 đ
hũ thủy tinh
Sale
221,000 đ 166,000 đ
Lọ thủy tinh
Sale
231,000 đ 176,000 đ
Lọ thủy tinh
Sale
251,000 đ 195,000 đ

Khay trà

khay trà
Sale
253,000 đ 177,000 đ
khay trà
Sale
353,000 đ 274,000 đ
khay trà
Sale
453,000 đ 351,000 đ
bàn trà
Sale
1,420,000 đ 1,098,000 đ
bàn trà
Sale
1,420,000 đ 1,098,000 đ
1,010,000 đ
1,110,000 đ

Tống trà

tống trà
Sale
113,000 đ 110,000 đ
tống trà
Sale
143,000 đ 129,000 đ
tống trà
Sale
163,000 đ 148,000 đ
tống trà
Sale
133,000 đ 129,000 đ
tống trà
Sale
163,000 đ 148,000 đ
tống trà
Sale
163,000 đ 148,000 đ
tống trà thủy tinh samadoyo
Sale
236,000 đ 219,000 đ
tống trà thủy tinh
Sale
256,000 đ 238,000 đ
236,000 đ
Sale
256,000 đ 238,000 đ
256,000 đ
256,000 đ
Sale
213,000 đ 190,000 đ
Sale
213,000 đ 190,000 đ
Sale
213,000 đ 190,000 đ

Lưới lọc

lưới lọc trà
Sale
93,000 đ 90,000 đ
tống trà thủy tinh samadoyo
Sale
236,000 đ 219,000 đ
tống trà thủy tinh
Sale
256,000 đ 238,000 đ
236,000 đ
Sale
256,000 đ 238,000 đ
256,000 đ
256,000 đ
256,000 đ

Bếp Hâm Nến

Sale
382,000 đ 282,000 đ
Sale
262,000 đ 234,000 đ
Sale
252,000 đ 234,000 đ
đế nến hâm nóng samadoy
Sale
252,000 đ 205,000 đ

Bếp điện

đế hâm nóng samadoyo
Sale
482,000 đ 371,000 đ
đế hâm nóng samadoyo
Sale
482,000 đ 371,000 đ