028. 6291 6601   -   0909 320 005

Lọ thủy tinh

lọ thủy tinh
Sale
121,000 đ 91,000 đ
hũ thủy tinh
Sale
151,000 đ 121,000 đ
hũ thủy tinh
Sale
181,000 đ 151,000 đ

Khay trà

253,000 đ
353,000 đ
453,000 đ
1,310,000 đ
1,410,000 đ
1,010,000 đ
1,110,000 đ

Tống trà

103,000 đ
tống trà
Sale
133,000 đ 123,000 đ
tống trà
Sale
153,000 đ 143,000 đ
tống trà
Sale
133,000 đ 123,000 đ
tống trà
Sale
153,000 đ 143,000 đ
tống trà
Sale
153,000 đ 143,000 đ

Lưới lọc

206,000 đ
226,000 đ
216,000 đ
226,000 đ
236,000 đ
236,000 đ

Bếp điện

đế hâm nóng samadoyo
Sale
452,000 đ 382,000 đ
đế hâm nóng samadoyo
Sale
452,000 đ 382,000 đ

Tấm lót bình/ly