028. 6291 6601   -   0909 320 005

Bộ bình trà

703,000 đ
883,000 đ
713,000 đ
893,000 đ
603,000 đ
793,000 đ
843,000 đ
843,000 đ
893,000 đ
973,000 đ
534,000 đ
1,130,000 đ
833,000 đ

Hộp quà ly và trà

522,000 đ
522,000 đ
522,000 đ
522,000 đ
522,000 đ
522,000 đ
542,000 đ
542,000 đ
542,000 đ
542,000 đ
542,000 đ
542,000 đ

Hộp quà ấm và trà

552,000 đ
572,000 đ

Hộp quà bình di động và trà

692,000 đ
712,000 đ
742,000 đ
762,000 đ
752,000 đ
772,000 đ
782,000 đ
802,000 đ