028. 6291 6601   -   0909 320 005

BỘ ẤM TRÀ ĐỘC ĐÁO

Tách trà - Tống trà

101,000 đ
111,000 đ
121,000 đ
131,000 đ
393,000 đ
181,000 đ
tách cafe
Sale
161,000 đ 141,000 đ
291,000 đ
103,000 đ
tống trà
Sale
133,000 đ 123,000 đ
tống trà
Sale
153,000 đ 143,000 đ
tống trà
Sale
133,000 đ 123,000 đ
tống trà
Sale
153,000 đ 143,000 đ
tống trà
Sale
153,000 đ 143,000 đ
206,000 đ
226,000 đ
226,000 đ
216,000 đ
236,000 đ
236,000 đ
213,000 đ
213,000 đ
213,000 đ

Bình lọc trà thông minh

Sale
633,000 đ 583,000 đ
Sale
683,000 đ 633,000 đ
363,000 đ
383,000 đ
433,000 đ
393,000 đ
403,000 đ
493,000 đ
483,000 đ

Bình lọc trà inox

323,000 đ
343,000 đ
373,000 đ
433,000 đ
ấm trà
Sale
483,000 đ 443,000 đ
423,000 đ
423,000 đ
543,000 đ
ấm lọc trà
Sale
543,000 đ 503,000 đ
Sale
643,000 đ 583,000 đ
bình trà thủy tinh
Sale
593,000 đ 573,000 đ
bộ bình trà
Sale
613,000 đ 603,000 đ
bộ bình trà
Sale
843,000 đ 793,000 đ

Bình lọc trà hoa

bình trà thủy tinh
Sale
523,000 đ 483,000 đ
bình trà thủy tinh
Sale
593,000 đ 563,000 đ
ấm trà thủy tinh
Sale
533,000 đ 493,000 đ
ấm trà
Sale
603,000 đ 573,000 đ
413,000 đ
413,000 đ
513,000 đ
bình lọc trà
Sale
573,000 đ 553,000 đ
Sale
633,000 đ 583,000 đ
Sale
683,000 đ 633,000 đ
bộ ấm trà
Sale
743,000 đ 703,000 đ
bộ bình trà
Sale
923,000 đ 883,000 đ
bộ ấm trà
Sale
753,000 đ 713,000 đ
bộ ấm trà
Sale
933,000 đ 893,000 đ

Trà đạo

413,000 đ
413,000 đ
413,000 đ
413,000 đ
843,000 đ
843,000 đ
893,000 đ
973,000 đ
534,000 đ

Combo bình - tách 600mL

614,000 đ
604,000 đ
624,000 đ
bộ ấm trà
Sale
743,000 đ 703,000 đ
bộ ấm trà
Sale
753,000 đ 713,000 đ
bộ bình trà
Sale
613,000 đ 603,000 đ

Combo bình - tách 900mL

674,000 đ
694,000 đ
684,000 đ
704,000 đ
785,000 đ
825,000 đ
795,000 đ
835,000 đ
795,000 đ
685,000 đ
785,000 đ
745,000 đ
765,000 đ
bộ bình trà
Sale
923,000 đ 883,000 đ
bộ ấm trà
Sale
933,000 đ 893,000 đ
916,000 đ
bộ bình trà
Sale
843,000 đ 793,000 đ