028. 6291 6601   -   0909 320 005

BỘ ẤM TRÀ ĐỘC ĐÁO

Tách trà - Tống trà

101,000 đ
111,000 đ
121,000 đ
131,000 đ
393,000 đ
181,000 đ
141,000 đ
291,000 đ
103,000 đ
123,000 đ
143,000 đ
123,000 đ
143,000 đ
143,000 đ
206,000 đ
226,000 đ
226,000 đ
216,000 đ
236,000 đ
236,000 đ

Bình lọc trà thông minh

583,000 đ
633,000 đ
363,000 đ
383,000 đ
433,000 đ
393,000 đ
403,000 đ
493,000 đ
483,000 đ

Bình lọc trà inox

323,000 đ
343,000 đ
373,000 đ
433,000 đ
443,000 đ
423,000 đ
423,000 đ
543,000 đ
503,000 đ
573,000 đ
603,000 đ
793,000 đ

Bình lọc trà hoa

483,000 đ
563,000 đ
493,000 đ
573,000 đ
413,000 đ
413,000 đ
513,000 đ
553,000 đ
583,000 đ
633,000 đ
703,000 đ
883,000 đ
713,000 đ
893,000 đ

Trà đạo

413,000 đ
413,000 đ
413,000 đ
413,000 đ
843,000 đ
843,000 đ
893,000 đ
973,000 đ
534,000 đ

Combo bình - tách 600mL

614,000 đ
604,000 đ
624,000 đ
703,000 đ
713,000 đ
603,000 đ

Combo bình - tách 900mL