028. 6291 6601   -   0909 320 005

BỘ ẤM TRÀ ĐỘC ĐÁO

1,580,000 đ
1,060,000 đ
1,090,000 đ

Tách trà - Tống trà

131,000 đ
111,000 đ
121,000 đ
131,000 đ
393,000 đ
181,000 đ
161,000 đ
351,000 đ
113,000 đ
133,000 đ
153,000 đ
133,000 đ
153,000 đ
153,000 đ
226,000 đ
246,000 đ
246,000 đ
236,000 đ
256,000 đ
256,000 đ
213,000 đ
213,000 đ
213,000 đ

Bình lọc trà thông minh

683,000 đ
733,000 đ
363,000 đ
413,000 đ
463,000 đ
423,000 đ
453,000 đ
513,000 đ
493,000 đ

Bình lọc trà inox

373,000 đ
363,000 đ
413,000 đ
4,553,000 đ
513,000 đ
423,000 đ
423,000 đ
543,000 đ
543,000 đ
643,000 đ
593,000 đ
653,000 đ
863,000 đ

Bình lọc trà hoa

413,000 đ
413,000 đ
513,000 đ
513,000 đ
573,000 đ
543,000 đ
613,000 đ
533,000 đ
603,000 đ
683,000 đ
733,000 đ
753,000 đ
923,000 đ
753,000 đ
933,000 đ

Trà đạo

413,000 đ
413,000 đ
413,000 đ
413,000 đ
413,000 đ
843,000 đ
843,000 đ
893,000 đ
973,000 đ
534,000 đ

Combo bình - tách 600mL

614,000 đ
604,000 đ
624,000 đ
753,000 đ
753,000 đ
653,000 đ

Combo bình - tách 900mL