028. 6291 6601   -   0909 320 005

Bình thủy tinh nắp inox

594,000 đ
614,000 đ
644,000 đ
735,000 đ
876,000 đ
1,017,000 đ
765,000 đ
916,000 đ
1,067,000 đ
151,000 đ
141,000 đ

Bình thủy tinh nắp PC

424,000 đ
424,000 đ
424,000 đ
535,000 đ
535,000 đ
575,000 đ
575,000 đ
575,000 đ
726,000 đ
726,000 đ
726,000 đ
817,000 đ
877,000 đ
877,000 đ
877,000 đ
151,000 đ
141,000 đ

Ly thủy tinh

292,000 đ
292,000 đ
292,000 đ
151,000 đ
141,000 đ