028. 6291 6601   -   0909 320 005

Ly lọc trà inox

292,000 đ
292,000 đ
292,000 đ
332,000 đ
332,000 đ
332,000 đ
292,000 đ
292,000 đ
292,000 đ
332,000 đ

Ly lọc trà thông minh

275,000 đ
325,000 đ

Ly lọc trà thủy tinh

282,000 đ
332,000 đ
332,000 đ
282,000 đ
332,000 đ
342,000 đ
342,000 đ
342,000 đ
362,000 đ
362,000 đ
332,000 đ
332,000 đ
342,000 đ
342,000 đ